This page has been translated from English

Hitta dolda Sink Drain VVS vattenläckor DIY VideoKung Fu Underhåll demonstrerar hur man använder trycktester för att hitta även de minsta dolda VVS avloppsledningen läcker.

Hur DIY Sink Drain trycktest för att hitta läckor

OK. Så idag Jag ville visa dig hur man gör trycktestet. Detta är ett sätt att hitta och göra eventuella läckor som är i diskhon avlopp VVS dyka upp ganska snabbt.

VVS Läckage Sök Pressure Test

VVS Läcktrycktest

Hade en reparation gjort här där kopplingen gick av och sätta en klämma på här för att få det att hålla ihop allt, men vill bevisa att det faktiskt kommer att hålla det. Se till. Så vad vi ska göra är att tvinga vattnet genom mycket snabbt. Gick vidare och sätta i kontakten avloppet i. Fyll upp vatten i diskhon. Sätt på kvarnen och än dra ur kontakten och än vi kommer att titta ner nedan för eventuella läckor. Detta kommer att göra något, även den minsta läckan dyker upp. Och vi är bra där. Några läckor.

Bra att gå. Hur som helst jag inkopplad bara avloppet. Låt det fyller upp. Sätt på kvarnen på. Dra ur kontakten och låt den tvinga vattnet genom. Vi är bra att gå dit. Några läckor.

Du kan få alla de delar förnödenheter och mer visas i filmerna genom mig KungFuMaintenance hemsida där jag gör en liten provision på alla artiklar som beställts igenom där.

Lämna ett svar